تاریخ برگزاری: ۴، ۱۸ و ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳

هزینه دوره: ۱۵۰ هزار تومان

احساسات زندگی ما را کنترل می‌کنند، بدان جهت می‌دهند، لحظه‌هایمان را شیرین و یا تلخ می‌کنند و وظیفه‌ی درک ما از جهان اطرافمان را بر عهده دارند.
این کارگاه در طول ۴ هفته برگزار خواهد شد. در طول دوره، دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای خواهیم داشت که در رابطه با موضوع کتاب گفت و گو خواهیم کرد.
در مورد خودشناسی و شناخت احساسات درک بهتری پیدا خواهیم کرد. هدف از جلسات، مطالعه کتاب و پرداخت به تمرین‌های آن است. در نهایت در جلسه حضوری با هم گفت و گو خواهیم داشت و به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
در این کتاب شناسایی، درک، نام گذاری، ابزار و تنظیم و تعدیل احساسات را خواهیم آموخت.