کارگاه خشم اژدها

مدرس: درمانگران کودک مرکز مشاوره اردی‌بهشت

تاریخ برگزاری: ۱، ۸ و ۱۵ تیر ماه (ساعت ۱۷ الی ۱۸)

هزینه : ٣٥٠ هزار تومان

جهت ثبت نام با شماره ۰۹۲۱۷۵۴۶۹۱۱ تماس حاصل فرمایید.

متاسفانه در فرهنگ ما افراد  تشویق می‌شوند که خشم را تجربه و ابراز نکنند. حتی اگر کسی خشم خود را ابراز کند، به او برچسب فردی عصبی زده می‌شود. در حالی که احساس خشم کارکردهای مفیدی دارد. ما با خشم می‌توانیم در بیشتر مواقع از خود محافظت کنیم. مواقعی که مورد ظلم و یا مورد سو استفاده قرار می‌گیریم. در این موقعیت‌ها خشم به ما قدرت می‌دهد تا از خود دفاع کنیم و به دیگران این اجازه را ندهیم که به ما آسیب بزنند. در نهایت حد و مرز برای اطرافیانمان تعیین می‌کنیم.
ما در این کارگاه به دنبال این هستیم که کودک شما خشم خود را سرکوب نکند و یا در هنگام خشم رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان ندهد.
به او یاد می‌دهیم که چطور به طور سالم خشم خود را ابراز کند.