افکارتان را بشناسید

شما در این کتاب یاد می‌گیرید، از چش‍م‌اندازی دور به مشاهده‌ی ذهنتان بنشینید. وقتی دست از اعتقاد به افکارتان برمی‌دارید، افکارتان تسلیم می‌شوند و ذهنتان به احساس آرامش و امنیت بیشتری دست می‌یابد.

در بخش اول کتاب یاد می‌گیرید چطور افکارتان را بشناسید و آن‍ها را مشاهده کنید و چگونه فکرتان را تغییر دهید. در بخش دوم کتاب، به نقش و تاثیر این افکار در زندگیتان پِی می‌برید. وقتی فریب افکارتان را نمی‌خورید و آنها را به دقت شناسایی می‌کنید و می‌دانید که عملکردشان چیست و قرار است چه کار کنید، موفق می‌شوید که نفوذ آن‌ها را در زندگیتان کاهش دهید.

در بخش سوم کتاب به این موضوع می‌پردازیم که چه‌طور می‌توانید یک فکر را مشاهده کنید، بدونِ اینکه درگیر محتوایِ آن شوید.

این کتاب روش‌های نوین و خلاقانه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد تا در طول سفر روزانه‌ی ذهنتان، شما را همراهی کند. اگر موافقید؛شروع کنید.

  • کتاب: رهایی از زندان ذهن
  • نویسنده: متیو مت‌کی، کاترین سوتکر
  • ترجمه‌: زهرا اندوز، حسن حمیدپور
  • نشر: ارجمند