كارگاه مهارت هاي زندگي :
خودت را چقدر می شناسی؟
تصمیماتی که میگیری چقدر صحیح است؟
از انتخابهایی که توی زندگیت داری، راضی هستی؟
در رابطه ات با بقیه، صمیمیت و سازگاری داری؟ یا تنهایی و دچار افسردگی شده ای ؟
راه انتقال خواسته ات را بلد هستی؟
وقتی به مشکلی برخورد میکنی از چه روشی برای حل آن استفاده میکنی ؟
بیشتر مشکلات جامعه بخاطر بلد نبودن مهارت های زندگی است
تو با یاد گرفتن مهارت میتونی درک عمیق تری از خودت و آدمهای دیگه داشته باشی
ما قراره این موارد رو‌ در قالب‌مهارت های زندگی آموزش دهیم
مهارت هایی‌مثل:
خودآگاهی
ارتباط موثر
حل مساله
تصمیم گیری
تفکر خلاق
تفکر نقاد
مدیریت هیجانات
همدلی

هر جلسه ۲ تا مهارت یاد میگیری با‌کلی‌تکنیک و‌تمرین
این‌مهارت ها در‌ ۵‌ جلسه ۲ ساعته توسط خانم‌ کیخا_رواندرمانگر برگزار‌می شود
زمان برگزاری : شنبه ها از ساعت ۱۸ الی ۲۰ با مبلغ ١٩٠هزار تومان