7 راه برای داشتن رابطه‌ای منعطف‌تر
(روابط بی‌نقص افسانه‌ای بیش نیستند)

تاب‌آوری ذاتی نیست، بلکه مهارتی است که باید آن را به دست آورد. یک رویداد آسیب‌زایِ یکسان بر همه افراد یا روابط تاثیر نمی‌گذارد.
در اینجا هفت راه به شما معرفی می‌شود تا بتوانید رابطه منعطف‌تری داشته باشید:
1. احساسات را تحت کنترل خود درآورید: شرکای عاطفی باید احساسات خود را درک کنند، محرک‌ها را شناسایی کنند تا بتوانند احساسات خود را مدیریت کنند. به عنوان مثال، زمانی که دچار استرس شده‌اید، خسته‌اید، گرسنه هستید یا درگیرانجام دادن کار دیگری هستید؛ از بحث‌های جدی و با هدف بپرهیزید. از انجام رفتارهای تکانشی دوری کنید. تنظیم و کنترل احساسات به شما کمک خواهد کرد تا کمتر عصبانیت خود را بر سر شریک عاطفی‌تان خالی کنید.
2. یکنواخت نباشید: رابطه شما بخشی از زندگی‌تان است، نه تمام آن. شما نیاز به انواع مختلفی از بروز احساسات، علایق، سرگرمی‌ها و راه‌هایی برای خود واقعی بودن نیاز دارید. این کار باعث محفوظ ماندن شما از استرس خواهد شد.
3. ما در مقابل مشکل: طرز فکر «ما دربرابر دنیا» را بپذیرید. شریک‌های عاطفی باید به خاطر داشته باشند که در یک تیم هستند و به مصاف یکدیگر نمی‌روند. زوج‌هایی که ذهنیت یک جبهه متحد در برابر یک تهدید خارجی را دارند، تاب‌آورتر هستند و در رابطه خود نتایج بهتری خواهند داشت.
4. از بحث‌هایی که بین‌تان پیش می‌آید به خوبی استفاده کنید: هرگز اجازه ندهید که یک بحث خوب از بین برود. هر زمان که شرکای عاطفی، عقاید متفاوتی داشته باشند، یک فرصت یادگیری برای آن‌ها است تا هر فرد در مورد دیدگاه شریک زندگی خود کنجکاو شود. بیشتر اوقات، افراد سعی می‌کنند هر طوری که شده از درگیری اجتناب کنند، در حالی که در واقعیت، این مشاجرات به قوی تر شدن زوج ها کمک می‌کند. چالش‌ها، فرصت‌هایی برای رشد هستند.
5. احساس شنیده شدن: برای اینکه مشاجرات شما سازنده باشد، شریک زندگی شما باید احساس کند که شنیده می‌شود. این کار مستلزم آن است که واقعاً به نگرانی‌های او گوش دهید و بتوانید احساسات پشت آن را درک کنید. فقط این که  چه می گوید، مهم نیست، بلکه اینکه چرا آن حرف را می‌زند مهم است. فرد را درک کنید تا در نتیجه بتوانید مشکل را درک کنید.
6. در کنار یکدیگر باشید: زوجی باشید که از یکدیگر حمایت می‌کنند. اما برای کاری که انجام می‌دهید به دنبال تایید یا اعتبار بخشی نباشید. در عوض، به شریک زندگی خود کمک کنید، زیرا این کار بی‌قید و شرط برای رابطه شما بسیار کمک کننده است.
7. دربرابر مشکلات، با هم مقابله کنید: مدیریت استرس نیازمند مسئولیت هر دو طرف است. مقابله دوطرفه، شامل نحوه ارزیابی و مقابله زوجین با استرس است. مقابله دوجانبه، به کاهش استرس و ایجاد تاب‌آوری کمک می‌کند. برای اینکه به عنوان یک زوج بهتر بایکدیگر کنار بیایید، به شریک زندگی خود بگویید که چه احساسی دارید و زمانی را برای قدردانی از حمایت او اختصاص دهید. هنگامی که شریک زندگی شما استرس دارد، با بیان اینکه در کنارش هستید، ابراز همدردی کنید. به او کمک کنید تا موقعیت را تجزیه و تحلیل کند. همچنین شریک زندگی‌تان باید همین کار را برای شما انجام دهد و هر دوی شما باید این کار را برای بهبود رابطه خود انجام دهید.

منبع: psychologytoday.com
مترجم: زینب افشارمنش