دلایلی برای مهربان بودن

دلايلي برای مهربان بودن كه باعث می‌شود احساس خوبی داشته باشید:

همه می‌توانند رفتارهای محبت‌آمیز را تحسین کنند. ولی هنگام توضیح اینکه چرا ما آنها را انجام می‌دهیم، مردم اغلب یکی از دو موضع افراطی را پی می‌گیرند. برخی فکر می‌کنند مهربانی چیزی کاملا عاری از نیات خودخواهانه است که ما از روی عشق و ملاطفت انجام می‌دهیم، در حالی که دیگران معتقدند این فقط ابزاری است که ما با استفاده از آن به راحتی می‌توانیم محبوب‌تر شده و از مزایای آن بهره‌مند شویم.

اما تحقیقات نشان می‌دهد که مهربانی به دیگران واقعا می‌تواند ما را به شیوه های گوناگونی شاد کند. ما می‌دانیم که سخاوتمند بودن یا کمک به دیگران، منطقه‌ای از مغز به نام جسم مخطط (striatum) را فعال می‌کند. جالب توجه است این منطقه به چیزهایی پاسخ می‌دهد که ما آنها را نوعی پاداش تلقی می‌کنیم، مانند غذای خوب و حتی داروهای اعتیادآور. هیجان "احساس خوب بودن" ناشی از کمک به دیگران، "تابش گرم" (warm glow) نامیده شده است و احتمالا فعالیتی که در جسم مخطط مشاهده می‌کنیم، پایه‌ی بیولوژیکی این احساس باشد.

البته، شما لازم نیست که مغز را اسکن کنید تا ببیند که این نوع مهربانی به نفع شماست. تحقیقات در روانشناسی نشان دهنده‌ی وجود ارتباطی بین مهربانی و رفاه در سراسر زندگی است، که از سن نوجوانی آغاز می‌شود. در حقیقت، حتی فقط تصور مهربان بودن در گذشته ممکن است به اندازه‌ی کافی عاملی برای بهبود خلق و خوی نوجوانان باشد. همچنین تحقیقات نشان داده است که صرف هزینه‌های اضافی برای دیگران ممکن است تاثیر بیشتری در افزایش احساس شادمانی نسبت به صرف آن برای خودتان داشته باشد.

اما چرا و چگونه مهربانی ما را خوشحال می‌کند؟ مکانیسم‌های مختلفی در آن درگیر هستند، و اینکه هر کدام از آنها چقدر سبب خوشحالی ما می‌شوند، ممکن است به شخصیت‌ ما بستگی داشته باشد.

  • لبخند فراگیر
  • انجام یک کار درست
  • برقراری روابط اجتماعی
  • یک هویت خوب
  • مهربانی به خودمان برمی‌گردد

داستان در اینجا به پایان نمی‌رسد. مهربانی به بهبود خلق و خوی شما کمک می‌کند، اما تحقیقات نیز نشان داده است که داشتن خلق و خوی خوب می‌تواند شما را مهرباتر کند. این مصداق وجود یک رابطه‌ی شگفت‌انگیز دو سویه است؛ خوبی، خوبی می‌آورد.