درک رفتار فرزندان

دکتر ویلیام گلسر مدعی است که اگر والدین این کتاب را به دقت بخوانند، درک عمیق‌تری از سازوکار رفتار فرزندشان به دست می‌آورند و در سایه‌ی این درک عمیق و کاربردی می‌توانند رابطه‌ی بهتری با آن‌ها برقرار کنند و از فرایند و موهبت فرزندپروری لذت ببرند.

اساس این کتاب بر یک تئوری منسجم است و سپس با فهم مبانی اصلیِ رفتار کودک و نوجوان، گلسر بر راز و رمز اصلیِ پرورش فرزند بدونِ دردسر و چالش‌های پی‌درپی و فرساینده، که معمولا والدین و نوجوانان تجربه می‌کنند؛ تاکید می‌کند.

در تمام فصول کتاب آموزه اصلی تئوری انتخاب به الدین گوشزد شده است. اگر آموزه‌های کتاب به کار گرفته شود، به حتم از کیفیت رابطه با عزیزانمان بسیار خرسند خواهیم بود.

  • کتاب: تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان
  • نویسنده: ویلیام گِلسر
  • ترجمه‌: علی صالحی
  • نشر: سایه سخن