کارگاه جعبه‌ی احساسات

مدرس: درمانگران کودک مرکز مشاوره اردی‌بهشت

گروه سنی : ۷ تا ۹ سال

تعداد جلسات : ۴ جلسه یک ساعته

تاریخ برگزاری : ۱، ۸، ۱۵ و ۲۲ تیر ماه (ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰)

هزینه : ۴۵۰ هزار تومان

جهت ثبت نام با شماره ۰۹۲۱۷۵۴۶۹۱۱ تماس حاصل فرمایید.

ما قصد داریم در این دوره با فعالیت، بازی، قصه و ... با هم در مورد احساسات خود صحبت کنیم و کشف کنیم که پشت هر احساس ما چه نیازهایی وجود دارد. کدام یک از نیازهایمان برآورده شده و کدام یک از  آن‌ها برآورده نشده است.