کارگاه فرزندپروری ویژه والدین

کارگاه فرزندپروری ویژه والدین

  • آیا فرزند من، با دیگران فرق دارد؟
  • به چه اندازه به کودکم آزادی بدهم؟
  • به چه اندازه به کودکم آزادی بدهم؟
  • به چه اندازه کودکم را محدود کنم؟
  • چه کنم که در نوجوانی مشکلات کمتری با کودکم داشته باشم؟
  • چگونه جای خواب کودکم را جدا کنم؟
  • چه کنم کودکم حرف شنوی داشته باشد؟
  • با کودک وابسته‌ام چه کنم؟
  • چقدر با کودکم وقت بگذارم که کافی باشد؟

مهلت ثبت‌نام: ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸

مکان: امام جمعه ۸ پلاک ۱ مرکز روانشناسی اردی‌بهشت

هماهنگی: ۰۹۰۲۲۰۰۸۱۲۵ و ۳۲۴۵۳۸۸۱ و ۳۲۴۶۹۴۴۸