عشق و رمان

اینکه سال‌های سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنیم به چه معناست؟

در مهمانی‌ها و موقع صرف چای، دوستان ربیع و کرستن همیشه از آن‌ها سوالی مشابه می‌پرسند: چطور با هم آشنا شدید؟ پاسخ این پرسش ساده است، داستان قشنگی است که هر دویشان دوست دارند تعریف کنند. اما این داستان بخش دومی هم دارد و آن پاسخ پرسشی است که دوستانشان هیچ‌گاه از آن‌ها نمی‌پرسند: بعدش چه شد؟

ربیع و کرستن یکدیگر را می‌یابند، دلباخته‌ی هم می‌شوند و با هم ازدواج می‌کنند. به زعم جامعه، این پایان داستان است. اما در حقیقت، تازه آغاز داستان است.

این کتاب داستانِ یک ازدواج است. از نخستین لحظات شورانگیز گرفته تا لذت‌ها و هراس‌های تعهد راستین و مشکلات عمیقی که آرام‌آرام در زندگی مشترک سربرمی‌آورند. داستان روابط امروزی است و شیوه‌ی بقای این روابط. سیرِ عشق بازگشت دلپذیر آلن دو باتن است به رمان، بعد از گذشت بیست و اندی سال از نخستین رمانش جستارهایی در باب عشق.

سِیر عشق
آلن دو باتن
ترجمه: زهرا باختری
نشر: چترنگ