محافظت از فرزندتان در برابر سوء استفاده جنسی

چه وقت و چگونه درمورد سوء استفاده جنسی با فرزندمان صحبت کنیم؟

اگرچه که هرگز زمان و مکانی برای سوء استفاده جنسی وجود ندارد، اما حتما باید بحث آزادی درمورد جلوگیری از خشونت جنسی با فرزندمان داشته باشیم.

باید در زمان‌هایی مناسب بتوانیم به فرزند خود در این مورد آموزش بدهیم. به عنوان مثال، زمانی که فرزندتان را برای چک آپ به دکتر می‌برید، می‌تواند بهترین فرصت برای صحبت کردن درمورد این باشد که تحت چه شرایطی چه کسی اجازه دارد و چه کسی اجازه ندارد به او دست بزند.

این مکالمات لزوما نباید طولانی باشند، بلکه با همان لحن عادی‌ای باشد که درمورد موضوعات عادی مانند ورزش کردن با آن‌ها صحبت می‌کنید.

نوجوانان نیز باید بدانند اگر در موقعیتی قرار گرفتند که در آن احساس ناامنی می‌کنند، چه کاری انجام دهند.

گفتگوهای آزادانه و منظم با والدین در مورد جنسیت و سوء استفاده می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با این موضوع راحت‌تر باشند و اگر در موقعیتی احساس ناراحتی کردند، بتوانند بیشتر با والدین خود صحبت می‌کنند.


گردآوری و اقتباس از سایت psychologytoday

مترجم: زینب افشارمنش