هوش عاطفی در محیط کار

هوش عاطفی در محیط کار

اين كارگاه ويژه عموم بوده در ان تاكيد براحساسات وًهيجاناني كه در محيط كار داريم ،اخساسات و افكاري كه به ما اسيب ميرساند و گاهي براي ما قابل كنترل نيست ،به همين جهت شركت در اين كارگاه به جهت مهارت اموزي و توانمند شدن به همه مخاطبين بالاي ١٨سال توصيه ميشود

  • مرکز مشاوره اردیبهشت کرمان

  • مرکز مشاوره اردیبهشت کرمان