۱۰ فرمان برای فیصله دعوا در دوران عقد نامزدی

۱۰ فرمان برای فیصله دعوا در دوران عقد نامزدی

  ۱ ـ خودتان را جای همسر تان بگذارید: وسط داد و بیداد‌‌هایی که می‌کنید، یک لحظه خودتان را جای همسرتان بگذارید و سعی کنید تا جایی که می‌توانید مشکلاتش، استرس‌‌هایی که دارد و احساسات فعلی‌اش را درک کنید. ۲