کارگاه های ویژه دانشجویان93123_orig
?????مرکز مشاوره اردیبهشت
✅✅✅گام های چهارگانه از مصاحبه تا درمان
گام اول )اصول مهارت های اولیه مشاوره و تمرین عملی
گام دوم )مصاحبه بالینی و ارزیابی اختلالات
گام سوم)شایع ترین اختلالات شخصیت و درمان
گام چهارم)حضور مراجع و مشاور در اتاق درمان تمرین دو گام اول
✅از مزایای متمایز کننده دوره حضور شرکت کنندگان در اتاق درمان و تمرین عملی آنها میباشد.
✅طول دوره ۲۴ساعت میباشد با اعطای گواهی از نظام روان شناسی
✅هزینه دوره ۲۵۰هزار تومان و به صورت اقساط دریافت میشود.
✅جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۲۳۷۶۰۹  ۰۹۳۶۲۰۰۸۱۲۵تماس بگیرید.