🔴گوش دادن ماهرانه (همدلی)
🔴ابراز وجود موثر (قاطعیت)
🔴 توجه کردن و علاقه نشان دادن (احترام)

 همدلی و یا گوش دادن ماهرانه اولین ویژگی ارتباط خوب است.

یعنی گوش می کنی و سعی می کنی دنیا را از دید او ببینی در حرفهایش حقایقی را پیدا کنی حتی اگر انتقادی از شما کرد و غیر منصفانه بود و با نقطه نظر شما تفاوت داشت برای احساسش احترام قایل شوید.

قاطعیت دومین ویژگی در ارتباط خوب می باشد

اینکه احساسات خود را آشکارا به شکل مستقیم ابراز می کند و از واژهایی مثل:

احساس می کنم کمی ناراحت هستم
یا
احساس اندوه می کنم
استفاده می کند.

احساسات خود را مودبانه بیان می کنند تاطرف دیگر احساس تحقیر شدن یا مورد حمله قرار گرفتن نداشته باشد.
 احترام سومین ویژگی در ارتباط خوب می باشد.
شما با طرف مقابل خود با نگرشی از مهربانی، علاقه، توجه و احترام روبرو می شوید، هرچند ممکن است ناراحت باشید.
برعکس؛ در یک ارتباط بد باطرف مقابل به شکلی تحقیر آمیز حرف می زنید انگار دشمن  شماست و هدف شما سرکوب کردن اوست.

در صورت تمایل می توانید عضو کانال بهترین مرکز مشاوره در کرمان باشید:

https://t.me/OrdibeheshtCouncil

ارتباط خوب سه رکن اصلی دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *