شخصیت سالمتر من

شخصیت سالمتر من

اگر دچار یک الگوی تکرارشونده هستیم، یکبار برای همیشه باید از این اتوماسیون لعنتی فاصله بگیریم؛ چون در این اتوماسیون‌ها یک سری باورهای ریشه‌ای وجود دارد که احساسات ما را خراب می‌کند و وقتی احساسات ما خراب شود رفتار ما